Selskabsstiftelse

Ved stiftelse af et ApS eller A/S skal der indskydes en selskabskapital på henholdsvis kr. 50.000 (ApS) og kr. 400.000 (A/S).

Stiftelsen kan ske ved kontant stiftelse eller ved indskud af enkelte aktiver, som f.eks. fast ejendom eller løsøre.

Det kræves, at der laves et stiftelsesdokument, vedtægter og der afholdes en stiftende generalforsamling, hvorefter selskabet skal registres ved Erhvervsstyrelsen.

Alle selskaber har endvidere pligt til at registrere de ejere, der ejer mere end 5% af selskabets kapital i Ejerregisteret.