Generationsskifte

Er du virksomhedsejer, og står du snarligt overfor et generationsskifte, eller ønsker du blot at være på forkant med planlægningen af et fremtidig generationsskifte?

Et optimal generationsskifte, kræver som oftest grundig forberedelse, således at både du og den nye ejer kommer til at stå bedst muligt. Det handler om, at der tænkes hele vejen rundt.

I et generationsskifte er der mange forhold, som bør tages i betragtning. Det gælder både juridiske, skattemæssige og finansieringsmæssige forhold. Af de juridiske forhold kan der bl.a. være behov for at se på virksomhedens selskabsstruktur, overdragelsesaftalen, arveforhold, testamente mv. I skattemæssig henseende skal det vurderes og afklares, om der skal ske beskatning i forbindelse overdragelsen eller om der er mulighed for skattefri succession. Ved den finansieringsmæssige del, vil der måske være behov for at der ydes en gave eller oprettes et familielån.

ProLex er eksperter indenfor generationsskifte af mindre og mellemstore virksomheder samt særligt landbrugsbedrifter. Vi søger en helhedsorienteret løsningsmodel, som er tilpasset det enkelte generationsskiftes behov og hensyn. Vi sikre, at du får en struktureret og professionel proces.

Vi rådgiver om dit generationsskifte i samarbejde med din bank og revisor.