Retssager

Er der ikke mulighed for at opnå enighed mellem parterne eller evt. forhandle en forligsløsning via forligsmægling, kan det blive nødvendigt at anlægge en retssag. Alle retssager skal starte i byretten.

Er der tale om en småsagsproces (krav på op til kr. 50.000) kan sagen anlægges og forberedes af parterne selv, alene bistået af en dommer. Den er dog kun beregnet til ukomplicerede krav og uenigheder.

Opnås der ikke enighed kan parterne søge advokatbistand.
En retssag forløber typisk ved en skriftlig forberedelse og herefter mundtlig hovedforhandling.

Du har evt. mulighed for at få retshjælp i forbindelse med retssagen, såfremt du har tegnet en retshjælpsforsikring gennem dit forsikringsselskab.

Vi hjælper dig gerne til at opnå den bedst mulige løsning for dig.