Retssager, erstatning og voldgift


Langt de fleste konflikter kan klares parterne imellem, heldigvis. Men hvis en konflikt spidser til, er det afgørende at du tidligt i forløbet får den rigtige rådgivning. 

PRO|LEX Advokaterne står på din side i en eventuel retssag, men vi fortæller dig hvis du har en dårlig sag. I sager om erstatning hjælper vi med at vurdere skadens omfang og sikrer at du får den erstatning du er berettiget til. 

I alle sager, store og små, træder vi til med den fornødne ekspertise. Overlad forløbet til os, så du kan koncentrere din energi på andet og vigtigere. 

Lad os tage et uforpligtende møde og vurdere din sag.

Kontakt os:


Katarina Holme
Advokat

Tlf: 30224580
E-mail: kaho@prolex.dk