Retssager, erstatning og voldgift


Langt de fleste konflikter kan klares parterne imellem, heldigvis. Men hvis en konflikt spidser til, er det afgørende at du tidligt i forløbet får den rigtige rådgivning. 

PRO|LEX Advokaterne står på din side i en evnetuel retssag, men vi fortæller dig hvis du har en dårlig sag. I sager om erstatning hjælper vi med at vurdere skadnes omfang og sikrer at du får den erstatning du er berretiget til. 

I alle sager, store og små, træder vi til med den fornødne ekspertise. Overlad forløbet til os, så du kan koncentrere din energi på andet og vigtigere. 

Lad os tage et uforpligtende møde og vurdere din sag.

Kontakt os:


Kirsten Dühr
Advokat

Tlf: 2216 3283
E-mail: kid@prolex.dk
Christopher Bühl Nielsen
Advokat

Tlf: 25195514
E-mail: chbn@prolex.dk