Tilskud

Driver du landbrug har du mulighed for at søge tilskud til forskellige tiltag. Der kan eksempelvis søges om støtte til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og støtte til unge nyetablerede landbrugere.

 

Reglerne for tilskud kan være vanskelige at finde rundt i. Hertil kommer, at du, hvis du modtager tilskud, risikerer sanktioner i form af tilbagebetalingskrav og bøde, hvis du overtræder reglerne.

 

Hos Prolex Advokaterne rådgiver vi om muligheder for støtte, ligesom vi hjælper dig med at ansøge om landbrugsstøtte/tilskud og vi bistår dig, hvis du mødes med sanktioner.