Udvikling af natur- og miljøarealer


Hvis der problemer med vedligeholdelse af naturarealer, kan dette medføre gener for tilstødende arealer. Det kan fx være afvandingsproblemer fra marker. Man har ikke altid selv ret eller pligt til at vedligeholde arealerne. Denne pligt kan ligge hos fx naboen eller en myndighed.

I disse tilfælde kan det være en fordel at få hjælp til at kontakte naboen eller myndigheden – eller – hvis der er gået hårknude i det, kan vi hjælpe med at få dialogen i den rigtige retning eller få dit krav igennem.

Kontakt PRO|LEX Advokaterne og hør mere om hvordan 

Kontakt os:


Christopher Bühl Nielsen
Advokat

Tlf: 25195514
E-mail: chbn@prolex.dk