Vindmøller og solceller

Vand giver mange udfordringer i landbruget i dag vedligeholdelse og afvanding. Hvis du har brug for hjælp til at håndhæve krav om vedligeholdelse, hjælper PLX gerne. Du kan både have fået en klage eller påbud i forhold til, at du ikke har vedligeholdt korrekt (både for meget eller for lidt) eller du kan have et krav om, at der er andre, der skal vedligeholde, så du kan komme af med vand.

 

Der kan også være mulighed for at lave aftaler med myndigheder om vandområder, hvor man indgår en aftale om fx etablering af et vådområde, hvor det kan bruges til afvanding af andre arealer og forbedre driften her, forudsat, at aftalen sættes rigtig sammen. PLX hjælper gerne med at få aftalen sat op, så den sikrer dig bedst muligt også i fremtiden.