Miljøaftaler

Når man har miljøaftaler på sine arealer, kan der opstå tvivl om, hvordan de skal fortolkes. Det kan være uklart, hvilke rettigheder man har på arealet eller uklarhed omkring, hvem der skal sørge for og bekoste vedligeholdelse. Formålet med en miljøaftale kan også blive glemt med tiden, hvorved fortolkning af en aftale bliver svær. Står man i en situation, hvor der er brug for hjælp til at få redt trådene ud, har vi hos PLX forståelse for baggrunden i landbrug til at bistå med fortolkning af miljøaftaler.

 

PLX bistår også gerne i forbindelse med indgåelse af miljøaftaler, hvor det er afgørende, at få formuleret aftalerne korrekt, så man senere undgår fortolkningstvivl. Når der er en myndighed på den anden side af bordet, har disse ofte nogle politiske mål med aftalerne. Det er vigtigt, at der i aftalerne tages højde for dette og at aftalerne reguleres, så de også fremadrettet kan indgå i landbrugets helhed. Der skal derfor konkret tages stilling til, hvordan en miljøaftale kan påvirke din drift og hvilke risici der er forbundet med at indgå en sådan aftale. Det er ofte i forbindelse med frivillige løsninger, at vi kan få sat de bedste rammer i forhold til din øvrige drift.