Klager vedr. miljøforhold

Der er mange skrappe krav til landbrugsejendomme, herunder miljøkrav. Det er både spørgsmål om begrænsning af forurening og dokumentation af overholdelse af reglerne. Reglerne omfatter alt lige fra jordforurening, forurening i form af støj, naturbevaring og en lang række andre underområder, som bliver for lang at opliste.

Hos PLX oplever vi oftest at få henvendelser i disse sager, når der enten er klaget fra en nabo eller hvis der har været tilsyn, som har fundet forhold, der er blevet påtalt. I denne situation kan det være en rigtig god idé at få hjælp til at svare myndighederne. Ofte kan den rette vinkling på sagerne være afgørende og vi er hos PLX gerne med til at finde den bedste løsning, hvilket ofte kan opnås i samarbejde med myndighederne, hvis vi kan tage udfordringerne i opstarten.