Jagt

Det er en rigtig god idé at have lavet skriftlige jagtlejeaftaler. Jagtlejers rettigheder og forpligtelser skal gerne være afstemt i forhold til den øvrige landbrugsdrift, herunder særligt i forhold til evt. forpagtere og ansvaret for krydsoverensstemmelse. For mange er jagtlejeretten væsentlig og bevares af ejer i forbindelse med salg af ejendommen (enten hel eller delvis) i disse situationer er det særlig vigtigt at have defineret, hvad der skal gælde fremadrettet og hvornår og hvordan jagtretten ophører. Er der tale om længerevarende rettigheder, er det en god idé at få reguleret dette aftalen, så man forsøger at tage højde for bl.a. værdien eller behov for andre ændringer.

Har man en jagtret på sin ejendom, som man skal have fjernet, kan der være både en proces omkring opsigelse og omkring sletning i tinglysningssystemet, hvor vi kan være en god hjælp.