Forkøbsret & servitutter

En forkøbsret sikrer den berettigede førsteretten til at købe det pågældende aktiv – eksempelvis en fast ejendom eller ejerandele i et selskab. Men hvad betyder det nærmere for eksempelvis sælger og køber, at en fast ejendom er pålagt en forkøbsret? Og hvordan udformer man en juridisk korrekt forkøbsret?

Disse og mange andre forhold omkring en forkøbsret kan Prolex Advokaterne hjælpe dig med. I relation til fast ejendom vil en forkøbsret ofte være slået fast i en servitut. Servitutter kan dog også have andet indhold end en forkøbsret.

Servitutten kan eksempelvis give den berettigede ret til færdsel eller ret til at grave grus på en fremmed ejendom. Indholdet af en servitut kan have stor betydning for både ejeren af den tjenende ejendom og den berettigede efter servitutten.

Ønsker du at stifte en servitut eller kende indholdet af en eksisterende servitut, kan du med fordel kontakte Prolex Advokater.