Ekspropriation

Offentlige myndigheder har fra tid til anden behov for at ekspropriere private ejendomme og jord, for at kunne realisere de planlagte offentlige anlægsprojekter, det kan bl.a. være behovet for udvidelse af en eksisterende vej, anlæggelse af ny vej eller cykelsti, udstykning af byggegrunde etc.

En ekspropriation kan berøre den enkelte på mange forskellige måder, der kan være tale om permanente eller midlertidige støjgener, et servitutpålæg, afståelse af areal, landbrugsmæssige ulemper, forringet udsigt og lignende.

I forbindelse med ekspropriationssager, hjælper vi bl.a. vores klienter med følgende:

  • Vurdering af hvorvidt ekspropriationen er lovlig eller ej.
  • Vurdering af hvorvidt du er berettiget til erstatning.
  • Hjælp til opgørelse af dit erstatningskrav.
  • Bistand ved forhandling med den offentlige myndighed eller kommune som agter at ekspropriere.
  • Hjælp til klagesager ved taksationsmyndighederne og indbringelse af din sag for domstolene.

ProLexs advokater har indgående kendskab til reglerne om ekspropriation og erstatning.