Bopælspligt og dispensation

For ejere af en landbrugsejendom gælder det som udgangspunkt, at ejeren har beboelsespligt på ejendommen. Beboelsespligten kan opfyldes på forskellig måde. Endvidere kan der i visse tilfælde opnås dispensation fra beboelseskravet.

Prolex Advokaterne kan hjælpe dig med at vurdere, hvorledes lige netop du kan opfylde beboelsespligten, ligesom vi naturligvis også hjælper dig med at søge om dispensation.