Aftægtsboliger

Ved aftægtsbolig forstås i almindelighed en bolig, som bliver beboet af den tidligere ejer efter overdragelse. Hvis du ønsker at overdrage din ejerlejlighed, gård (stuehus), sommerhus eller villa, men skal blive boende efter overdragelse, er der flere forhold du skal være opmærksom på herunder forskellen på, om din ret til at blive boende kun er skrevet ind i købsaftalen eller om den er tinglyst.

En fri bopælsret kan ligeledes have skattemæssige konsekvenser og en lejeaftale kan for nogen være en bedre løsning. Ring gerne og høre mere om, hvordan vi finder den bedste løsning for dig.