Handler

Skal du sælge eller købe ejendom hjælper vi gerne – om det er på baggrund af en købsaftale fra ejendomsmægler eller du selv har fundet sælger/køber.

Vi ekspederer alle typer handler, såsom landbrugsejendomme, udstykning/arealoverførsel, parcelhuse og sommerhuse.

Det er vigtigt du kontakter os tidligt i forløbet, da det er af afgørende betydning, at det juridiske indhold i købsaftalen er i orden. Det er indholdet i denne aftale, der er bindende for begge parter.

Det er altid en god ide at få et rådgiverforbehold i købsaftalen inden underskrift om, at handlen er betinget af advokatens godkendelse i sin helhed og dit pengeinstituts godkendelse af handlen.

Er der alene indgået en mundtlig aftale kan vi lave den skriftlige overdragelsesaftale, der danne grundlag for handlen og efterfølgende tinglysning af skødet m.v.

Det er af stor betydning, hvad du som sælger udleverer til køber inden aftalen underskrives, for at sikre dine rettigheder, såsom tilstandsrapport og tilbud om betaling af halvdelen af ejerskifteforsikring m.v.

Som køber skal du sikre dig, du har modtaget og drøftet alle forhold om ejendommen med sælger, så der ikke efterfølgende kan opstå økonomiske udfordringer el.lign.