Forkøbsret & servitutter

Forskellige begrænsede rettigheder over fast ejendom kan tinglyses som servitut på din ejendom, såsom forkøbsret, vejret og aftægtsret mv.

 

Det skal af servitutten fremgår, hvem der er påtaleberettiget, ligesom der i nogle tilfælde skal laves et kort, hvor bl.a. en vejadgang eller boring skal fremgå. Denne udarbejdes af en landinspektør der også skal laver en GML-fil, der skal bruges i forbindelse med tinglysningen.