Generationsskifter


Et optimal generationsskifte, kræver som oftest grundig forberedelse, således at både du og den nye ejer kommer til at stå bedst muligt. 

Der er mange forhold, som bør tages med i betragtning. Det gælder både juridiske, skattemæssige og finansieringsmæssige forhold. Er selskabsstrukturen optimal? Er overdragelsesaftalen juridisk bindende? Er der mulighed for skattefri succession. Kan der ydes gave eller oprettes familielån?

PRO|LEX Advokaterne er eksperter indenfor generationsskifte af mindre og mellemstore virksomheder samt særligt landbrugsbedrifter. Vi søger en helhedsorienteret løsningsmodel, som er tilpasset det enkelte generationsskiftes behov og hensyn. Vi sikrer, at du får en struktureret og professionel proces.

Kontakt os for at høre mere.

Kontakt os:


Heidi Dahlgaard Bach
Advokat

Tlf: 2999 5737
E-mail: hdb@prolex.dk
Lonnie Vestergaard Overgaard
Advokat

Tlf: 2093 0225
E-mail: lvo@prolex.dk
Bjørn Carlsen
Advokat (L)

Tlf: 25195521
E-mail: bjca@prolex.dk