Testamenter

Ved at oprette et testamente kan man fravige de almindelige arveregler eller præcisere, hvorledes man ønsker, der skal forholdes i visse arveretlige henseender, når man går bort.

Der kan være mange årsager til at oprette et testamente. Det kan for eksempel være fordi:

  • man som samlevende ønsker at arve hinanden, hvilket man ikke gør, hvis man ikke har oprettet et testamente
  • man ikke har nogen ægtefælle eller børn, der skal arve, men ønsker at tilgodese fjernere slægtninge, venner, velgørende organisationer eller andre
  • man som ægtefæller med børn ønsker at arve mest muligt efter hinanden, således at børnenes arv efter førstafdøde begrænses til deres tvangsarv.
  • man er ægtefæller, hvor den ene eller begge ægtefæller har børn fra et tidligere forhold
  • man ønsker at gøre børnenes arv til særeje, således at de ikke skal dele arven med deres eventuelle ægtefælle i tilfælde af skilsmisse.
  • man ønsker at båndlægge børnenes arv, indtil de har en bestemt alder.

For at et testamente er gyldigt, er der nogle formkrav, der skal være opfyldt. Et testamente kan oprettes som et notartestamente, vidnetestamente eller nødtestamente.