Fuldmagter

Det kan være praktisk at give en anden person fuldmagt til at handle på ens vegne. Fuldmagten kan være begrænset til en eller flere enkeltopgaver eller være meget bred i form af en generalfuldmagt eller en fremtidsfuldmagt.

Den person, som man giver fuldmagt kan handle på ens vegne inden for fuldmagtens rammer, og man bliver forpligtet af de aftaler, som fuldmagtshaver indgår på ens vegne.

Det er kun muligt at give en gyldig fuldmagt, hvis man fuldt ud forstår virkningerne af at give fuldmagt. Man skal med andre ord ”være ved sine fulde fem”.

Det er derfor vigtigt, at man i tide forholder sig til, hvem der skal gøre hvad i tilfælde af, at man ikke længere selv er i stand til at handle.

Folketinget vedtog 12. maj 2016 lov om fremtidsfuldmagter. Loven trådte i kraft 1. september 2017. Med den nye lov får man mulighed for at tage stilling til, hvem der skal tage vare på ens personlige og/eller økonomiske forhold, hvis man på et tidspunkt bliver ude af stand til selv at gøre det.

En fremtidsfuldmagt er et alternativ til det offentligt fastsatte værgemål og til den almindelige aftaleretlige fuldmagt.

Fremtidsfuldmagterne tager således højde for, hvad der måtte ske i fremtiden.

Fremtidsfuldmagterne bliver aktuelle og dermed aktive, hvis man for eksempel bliver dement, eller hvis man på grund af sygdom eller ulykke bliver ude af stand til selv at varetage sine personlige og/eller økonomiske forhold.

Man kan udpege én eller flere fuldmægtige (repræsentanter), og man kan vælge, hvor omfattende fuldmagten skal være. Om den skal omfatte personlige forhold, økonomiske forhold eller begge dele.

Fremtidsfuldmagterne skal oprettes i et nyt register gennem en digital selvbetjeningsløsning fra Tinglysningsrettens internetportal. Fuldmagten skal efterfølgende vedkendes over for en notar, hvorefter fremtidsfuldmagten er gyldig, men inaktiv. Fremtidsfuldmagten træder først i kraft (bliver aktiv), hvis der bliver behov for det. Det er Statsforvaltningen, der sætter fremtidsfuldmagten i kraft, efter at man selv eller fuldmægtigen har indgivet anmodning herom.