Forsikringer

Pensioner, som endnu ikke er udbetalt, og livsforsikringer indgår ikke i dødsboet. Derfor kan man ikke i et testamente træffe bestemmelse om, hvem der fx skal have pensionsordninger udbetalt, hvis man ikke når at få den udbetalt, inden man dør.

Fordeling af pensioner og livsforsikringer afhænger af, hvem der er indskrevet som begunstiget i de forskellige pensions- og forsikringsordninger.

Har man ikke selv indsat nogen specifik, vil forsikringen gå til ”nærmeste pårørende".

Nærmeste pårørende:

Har man en ægtefælle, vil ægtefællen være nærmeste pårørende.

Har man ingen ægtefælle, vil en samlever, man har boet sammen med i mindst to år eller som man har haft eller venter barn sammen med, blive betragtet som ”nærmeste pårørende”, hvis ens pensions- eller forsikringsordning er oprettet efter 1. januar 2008.

Har man ikke ægtefælle eller en samlever, som opfylder disse betingelser, vil ”nærmeste pårørende” være børn, og den pågældende pension eller forsikring vil blive udbetalt til dem til deling.

Herefter vil det være arvinger i henhold til et testamente, hvis man har oprettet sådan et, eller i sidste ende arvinger efter loven, som vil modtage summen fra pensions- eller forsikringsordning.

Indsættelse af begunstiget:

Ønsker man, at en anden, end hvad der følger af reglerne om ”nærmeste pårørende”, skal modtage ens pensions- eller forsikringssummer i tilfælde af din død, skal man meddele det til de enkelte pensions- og forsikringsselskaber. Det sker ved at indsætte den pågældende som begunstiget på den enkelte ordning.

Særeje:

Man kan bestemme, at de beløb, der kommer til udbetaling fra pensioner og forsikringer, skal være modtagerens særeje. Det betyder, at den pågældende ikke skal dele beløbet med sin ægtefælle, hvis han eller hun skal skilles.

Det kan man bestemme ved at indskrive det i sit testamente eller ved at meddele det til det enkelte selskab.