Skilsmisse

Hvis man ikke har aftalt, at man har særeje, har man som ægtefæller delingsformue. Det betyder, at man som udgangspunkt skal dele alt, hvad man ejer med hinanden, hvis man skal separeres eller skilles. Dette gælder dog ikke for pensionsordninger og nogle særlige personlige og uoverdragelige rettigheder, som vi ikke kommer nærmere ind på her.

Delingen foregår på den måde, at hver ægtefælle opgør værdierne af alle de aktiver, den pågældende selv ejer, herunder eventuel hus, bil, indestående på konti mv. Efterfølgende trækker man alt sin egen gæld fra. Hvis der herefter er et positivt beløb på bundlinjen, skal man give halvdelen af beløbet til sin ægtefælle. Tilsvarende får man også halvdelen af et eventuelt positivt beløb på sin ægtefælles bundlinje.

Hvis begge ægtefællerne har negative beløb på deres bundlinjer (bodele), skal de ikke dele noget med hinanden.

Hvis én ægtefælle har et positivt beløb på sin bundlinje, og den anden ægtefælle har et negativt beløb på sin bundlinje, skal den ægtefælle, der har et positivt beløb på sin bundlinje give halvdelen af beløbet til den anden, mens den ægtefælle, der har et negativt beløb på sin bundlinje ikke skal give noget til den ægtefælle, der har et positivt beløb på sin bundlinje. Halvdelen af det negative beløb/gælden kan således heller ikke overdrages.

Vi rådgiver om alle problemstillinger vedrørende separation, skilsmisse og bodeling. Kontakt os så vi kan hjælpe dig med at få det bedst mulige udgangspunkt til at komme videre.