Særeje

Man kan bestemme, at de beløb, der kommer til udbetaling fra pensioner og forsikringer, skal være modtagerens særeje. Det betyder, at den pågældende ikke skal dele beløbet med sin ægtefælle, hvis han eller hun skal skilles.

Det kan man bestemme ved at indskrive det i sit testamente eller ved at meddele det til det enkelte selskab.