Indsættelse af begunstiget

Ønsker man, at en anden, end hvad der følger af reglerne om ”nærmeste pårørende”, skal modtage ens pensions- eller forsikringssummer i tilfælde af din død, skal man meddele det til de enkelte pensions- og forsikringsselskaber. Det sker ved at indsætte den pågældende som begunstiget på den enkelte ordning.