Ægtepagter

Når man indgår ægteskab, får man som ægtefæller automatisk delingsformue, hvilket vil sige, at man som udgangspunkt skal dele alt, hvad man ejer med hinanden i tilfælde af separation, skilsmisse eller dødsfald, dog bortset fra pensionsordninger, der som udgangspunkt ikke skal deles.

Ved oprettelse af en ægtepagt kan man aftale, at man helt eller delvist i stedet skal have særeje, således at man ikke skal dele med sin ægtefælle.

Der er vide muligheder for at strikke særejet sammen, så det passer til jeres konkrete situation. Særejet kan for eksempel begrænses til en periode eller alene vedrøre et eller flere af jeres aktiver eller et bestemt beløb.

En ægtepagt kan både oprettes før og under ægteskabet.

Ægtepagten skal for at være gyldig oprettes skriftligt, underskrives af begge ægtefæller og tinglyses i personbogen.